ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NATURAL PHARMACEUTICALS KFT

Natural Pharmaceuticals Kft.
Székhelye: Budapest, 1056 Váci utca 81.
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09182955;
Adószáma: 24797922-2-41.
info@omegamarine.hu
Ügyfélszolgálat: 06-1-796-17-01

1. Meghatározások

Jelen Szerződés alkalmazásában:

Vásárló: a Natural Pharmaceuticals Kft.-től terméket, étrend-kiegészítőket rendelő természetes személy.

Termék: olyan áru, mely a Natural Pharmaceuticals Kft. által kínált termékek, étrend-kiegészítők választékának részét képzi.

2. Általános rendelkezések

A Natural Pharmaceuticals Kft. az www.omegamarine.hu oldalon elérhető termékeket interneten, telefonos ügyfélszolgálaton keresztül, valamint megrendelőlap útján értékesíti. A regisztrációhoz (számlanyitáshoz) illetve a webshopon történő megrendeléshez az Általános Szerződési Feltételek elfogadása kötelező.

3. Adatkezelés

A Natural Pharmaceuticals Kft. (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 81.) és a Natural Pharmaceuticals S.p.z.o.o (székhely: Domaniewska utca 28, 02-672 Varsó, Lengyelország) a Vásárló személyes adatait kezelik az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) szerint.

Az adatkezelés célja az adatkezelők bármelyikének adott megrendelések teljesítése, megrendelőkkel való kapcsolattartás, panaszkezelés, nyereményjátékok szervezése, webshop üzemeltetése, valamint az esetleges követelések érvényesítése. Amennyiben ehhez a rendelés leadásakor Ön külön hozzájárult, úgy az adatkezelők személyes adatait arra is felhasználhatják, hogy ajánlataival, híreivel megkeresse őt („direkt marketing”). Az adatkezeléssel kapcsolatos további tájékoztatás, különös tekintettel az érintett jogaira elérhető a https://omegamarine.hu/adatkezelesi-szabalyzat honlapon található adatvédelmi tájékoztatóban.

Az adatkezelés nyilvántartási száma:
Natural Pharmaceuticals Kft: NAIH-73535/2014

4. Rendelés

Minden megrendelés egy termék adott meghatározott időszakra elegendő mennyiségét tartalmazza kapszulában, mely időtartam lehet egy hónap, két hónap, hat hónap vagy egy év.

A megrendelés adatait ügyfélnyilvántartó rendszerünkben tároljuk.

a) Első promóciós termék megrendelése

Az első termék megrendelése 30, 60, 90 vagy 360 kapszulát/tablettát tartalmaz, amely esetben csak postaköltséget kell fizetni. Háztartásonként csak 1 csomag megrendelésére van lehetőség. Az első promóciós termékek valamelyikének megrendelése nem jár további vásárlási kötelezettséggel.
Megrendelést csak a 18. életévét betöltött magánszemély adhat le.

b) További Termékcsomag(ok) megrendelése

ba) Egyes konstrukciók esetén, amennyiben a Vásárló az első termék megrendelését kö­vetően nem jelzi Társaságunk részére, hogy a 8. ponttal összhangban további termékekre nem tart igényt, úgy az első megrendelést követően a Vásárló megrendelésének megfe­lelően havi vagy kéthavi rendszerességgel küldjük a 30, 60 vagy 120 tablettát vagy kap­szulát tartalmazó további termék csomagot mindaddig, amíg a Vásárló nem nyilatkozik a jelen feltételekben jelzett elérhetőségek bármelyikén a további Termék megrendelésének lemondásáról.

bb) Éves megrendelés esetén a 360, 720, vagy 1080 kapszulát /tablettát tartalmazó csomag átvétele után a Vásárló a termék ellenértékét havi rendszerességgel, a Natural Pharmaceuticals Kft által kiállított számla alapján köteles teljesíteni.

bc) Éves előfizetés esetén a 360, 720 vagy 1080 kapszulát /tablettát tartalmazó csomag átvétele után a Vásárló a termék ellenértékét havi rendszerességgel, a Natural Pharmaceuticals Kft által kiállított számla alapján köteles teljesíteni. Amennyiben a Vásárló az első éves termék megrendelését kö­vetően nem jelzi Társaságunk részére, hogy a 8. ponttal összhangban további termékekre nem tart igényt, úgy az első megrendelést követően a Vásárló megrendelésének megfe­lelően éves rendszerességgel küldjük a 360, 720 vagy 1080 tablettát vagy kap­szulát tartalmazó további termék csomagot mindaddig, amíg a Vásárló nem nyilatkozik a jelen feltételekben jelzett elérhetőségek bármelyikén a további Termék megrendelésének lemondásáról.

bd) Éves vitamin megrendelése esetén a számla ellenértékét egy összegben kell befizetni (kivéve Vitamin K2+) a termékhez mellékelt postai feladóvevény segítésével vagy internetes fizetéssel.

A Vásárló az átvételt követően a kézhezvételtől számított 14 napon belül visszaküldheti a terméket bontatlan csomagolásban, ez esetben a Vásárló nem köteles a termék megfizetésére. A vásárló a termék felbontása esetén nem jogosult a termék megvásárlásától elállni. A termékkel egyidőben küldött ajándék a csomag részét képezi, így visszaküldés esetén azt az étrend-kiegészítővel együtt kell visszaküldeni.

A Vásárló bármikor jogosult a Natural Pharmaceuticals Kft-nél az ügyfélszolgálati telefonszá­mon 061-796-17-01, vagy postai levélben Budapest, 1056 Váci utca 81 címen vagy e-mailen info@omegamarine.hu a termékcsoport további elemeinek előjegyzését lemondani.
A Natural Pharmaceuticals Kft. a megrendelt termékeket minőségi ellenőrzést követően gondosan becsomagolja és a vonatkozó számlával együtt a Vásárló megadott címére szállítja.

A jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejövő szerződés távollevők között kötött, magyar nyelvű, írásba nem foglalt szerződésnek minősül, melyet a Natural Pharmaceuticals Kft. nem iktat.

5. Kézbesítés

A Termékek a Vásárló részére postai úton kerülnek kézbesítésre. A Natural Pharmaceuticals Kft. kizárólag a Magyar Posta Zrt.-vel teljesíti az ügyfelek rendeléseit. A küldeményt a Natural Pharmaceuticals Kft. a megrendelést kézhezvételét követően legkésőbb 30 napon belül levélként postázza. A megrendelések teljesítésére a Natural Pharmaceuticals Kft. ill. a beszállítói raktárkészlete függvényében kerül sor. Amennyiben valamely megrendelés egy termék készlethiánya miatt nem teljesíthető teljesen, először a készleten lévő termékek kerülnek kézbesítésre. Amennyiben valamely termék rendelését a Natural Pharmaceuticals nem tudja teljesíteni, úgy arról a fogyasztót értesíti. Ha ilyen termék árát a Vásárló már megfizette, úgy azt a Natural Pharmaceuticals visszatéríti. Ha egy termék szállítását a Natural Pharmaceuticals nem tudta teljesíteni, az a Vásárló más termékekre leadott rendelését nem érinti. Amennyiben egy termék tartósan nem áll a Natural Pharmaceuticals Kft. beszállítói raktárkészletében rendelkezésre, és emiatt nem áll a Natural Pharmaceuticals Kft-nek módjában a megrendelést teljesíteni, a Natural Pharmaceuticals Kft. fenntartja magának a jogot a szerződéstől való elállásra, annak létrejöttétől számított 30 napon belül, az esetleges elállásról a Natural Pharmaceuticals Kft. értesíti a Vásárlót. Cégünk kizárólag Magyarország területén értékesíti termékeit, melyek vételárának megfizetését kizárólag magyar forintban teljesítheti a Vásárló.

Budapesti irodánkban személyes átvételre és személyes vásárlásra nincs lehetőség.

6. Fizetés

A termékek levélküldeményként, levélként, illetve éves megrendelés esetén ajánlott küldeményként kerülnek kézbesítésre.

Az egyedi küldemények vételára a kézbesítést követően a csatolt számla ellenében a számlához csatolt készpénz-átutalási megbízás útján fizethető.

A Vásárlók kényelme érdekében a termékcsoport további elemeinek vételára a kézbesítéskor átadott számla ellenében 14 napos fizetési határidővel fizetendő.

A promóciós Termékek posta költségét a Vásárló viseli a további megrendelés esetén ingyenes a kiszállítás és csomagolás.

Tájékoztatjuk, hogy a fizetési kötelezettség elmulasztása esetén a tartozással kapcsolatos adatait jogosultak vagyunk a követelés érvényesítésével megbízott társaság részére átadni. Éves megrendelés esetén az esedékes havi részlettel kapcsolatos fizetési kötelezettség 30 napon túli késedelme a teljes éves megrendelés ellenértékét automatikusan lejárttá teszi, a Társaság ebben az esetben jogosult a fennmaradó tartozást egy összegben érvényesíteni.

7. Árváltoztatás

Esetleges áremelkedésről a Natural Pharmaceuticals Kft. minden esetben értesíti a Vásárlót.

8. Elállási és felmondási jog

a) Termékcsomag(ok) havi/kéthavi/féléves/éves rendszerességgel történő megrendelése esetén

A Vásárló az adásvételi szerződéstől az adott termék, illetve a termékcsoport első eleme kézbesítésétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat, feltéve, hogy a termék bontatlan. Amennyiben a Vásárló ily módon eláll a szerződéstől, úgy köteles a számára már kézbesített termék, illetve termékcsoport első elemét bontatlan csomagolásban visszajuttatni a Natural Pharmaceuticals Kft. részére. A Termékek visszajuttatásától számított 14 napon belül a Natural Pharmaceuticals Kft. visszatéríti a visszaküldött termék árát a Vásárló elállása esetén. Elállás esetén a Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.
A Vásárló köteles a szerződéstől történő elállásáról, ill. a jövőbeni szállítmányokról való lemondásáról a Natural Pharmaceuticals Kft-t levélben, e-mailben vagy telefonon értesíteni.(1056 Budapest, Váci utca 81.; info@omegamarine.hu; telefonos ügyfélszolgálat: 061-796-17-01).
b) Éves termékcsomag(ok) egyszeri megrendelése

Egy évre elegendő termékcsomag egyszeri megrendelése esetén a Vásárló az adásvételi szerződéstől az éves adagot tartalmazó, zárt csomagolású termék kézbesítésétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat, feltéve, hogy a termék illetve annak csomagolása bontatlan. Elállhat továbbá a Vásárló a Termék megrendelése és annak kézbesítése közti időben is. A Vásárló köteles a szerződéstől történő elállásáról a Natural Pharmaceuticals Kft-t levélben, e-mail-ben, vagy telefonon értesíteni (1056 Budapest, Váci utca 81.; info@omegamarine.hu; telefonos ügyfélszolgálat: 061-796-17-01), és a szerződéstől való elállása esetén a megrendelt, éves adagot tartalmazó terméket az Natural Pharmaceuticals Kft részére haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszajuttatni.

Elállás esetén a Natural Pharmaceuticals Kft. a Vásárló által már kifizetett vételárat haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított tizennégy napon belül köteles visszatéríteni, oly módon, ahogyan azt a Vásárló megfizette. Elállás esetén a Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Natural Pharmaceuticals Kft. mindaddig visszatartja a Vásárló által már kifizetett vételár visszatérítését, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta a termék visszaküldését.

Az elállási jogát a fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében található minta kitöltésével és a Natural Pharmaceuticals Kft. részére való eljuttatásával, vagy más olyan formában is gyakorolhatja, amelyből egyértelmű nyilatkozata az elállásra vonatkozóan kitűnik a Natural Pharmaceuticals Kft. részére.

9. Kellékszavatosság, termékszavatosság

A Natural Pharmaceuticals Kft. felelősséget vállal a szerződés hibás teljesítéséért (hibás vagy téves termékek), amennyiben a hibás teljesítés a termékek kézhezvételének időpontjában fennállt (kellékszavatosság). (Amennyiben a hibás teljesítés a termék kézhezvételétől számított 6 hónapon belül kerül felfedezésre, a hiba – az ellenkező bizonyításáig – a termék kézhezvételének időpontjában fennálltnak tekintendő.) Hibás teljesítés esetén a Vásárló jogosult a termék kijavítását, cseréjét kérni, vagy elállhat a szerződéstől. A hibás termékek visszaszállítási címe: Natural Pharmaceuticals Kft., 1056 Budapest, Váci utca 81. Hibás teljesítés esetén a visszaszállítás díja a Natural Pharmaceuticals Kft.-t terheli. A Natural Pharmaceuticals Kft. tisztelettel kéri a Vásárlókat, hogy a termékek esetleges visszaküldése előtt lépjenek kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal.

Amennyiben a Natural Pharmaceuticals Kft. nem válaszol 14 napon belül a cserekérelemre, a Vásárló vonatkozó kérése elfogadottnak tekintendő. Az új termék kézbesítési költségét a Natural Pharmaceuticals Kft. viseli. Jelen Szerződés hibás teljesítése esetén annak mindenkori tulajdonosa az adott termék forgalomba hozatalát követő két éven belül jogosult (a hibás áru kijavítására vagy kicserélésére vonatkozó) termékszavatossági igényét az adott termék gyártójával vagy a Natural Pharmaceuticals Kft-vel szemben érvényesíteni. A kellékszavatossággal illetve termékszavatossággal kapcsolatban további információkat találhat a az alábbi címen: https://www.omegamarine.hu

10. Egyéb feltételek

A Felek vitáikat békés úton kívánják megoldani a területi kereskedelmi és ipari kamarák mellett működő békéltető testület segítségével. Egyébként a jogvitára hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság dönt. A fogyasztók panaszaikkal megkereshetik a Natural Pharmaceuticals Kft-t az alábbi elérhetőségek bármelyikén: e-mail: info@omegamarine.hu, telefon: 061-796-17-01, székhely: 1056 Budapest, Váci utca 81. Jelen szerződéssel kapcsolatos vitákban a Budapesti Békéltető Testület (1253 Budapest, Pf. 10.) rendelkezik illetékességgel. Az Európai Unió online vitarendezési platformjának elérhetősége: ec.europa.eu/consumers/odr.

A fizetési határidő lejártát követő 30. napot követően a Natural Pharmaceuticals Kft. jogosult a Vásárlóval szemben fennálló követelése érvényesítése érdekében harmadik fél követeléskezelő társaságot megbízni. Ezen esetben a Natural Pharmaceuticals Kft. a Vásárlóval  szemben fennálló követelése kezelése céljából, kizárólag e cél eléréséhez szükséges adatokat – amennyiben a Vásárló természetes személy, úgy e cél eléréséhez szükséges személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, a szerződés teljesítése érdekében – jogosult harmadik fél követeléskezelő társaságnak, a Nemzetközi Követeléskezelő Kft.-nek (székhely: 9161 Győrsövényház, Ady Endre u. 7.; cégjegyzékszám:  08-09-030556; ) átadni.

Az átadandó személyes adatok:

  • a Vásárló személyének beazonosításához szükséges adatok: Név, Születési idő
  • a követeléskezeléshez szükséges kapcsolati adatok: Cím, Telefonszám, E-mail cím
  • a követelés azonosításához szükséges adatok: Rendelési adatok, Számlasorszám

Amennyiben a Natural Pharmaceuticals Kft  a tartozás behajtása érdekében külső szolgáltatót – különösen követeléskezeléssel foglalkozó társaságot, a Nemzetközi Követeléskezelő Kft.-t (székhely: 9161 Győrsövényház, Ady Endre u. 7.; cégjegyzékszám:  08-09-030556; )– veszi igénybe, erről a Vásárlót a fizetési emlékeztetőben értesíti. A Vásárló köteles megfizetni a követeléskezeléssel foglalkozó társaság igénybevétele miatt felmerülő díjat, költséget, kiadást melynek mértéke 3300 Ft. A vásárló tudomásul veszi, hogy éves termék megrendeléskor 3 havi részlet elmaradása esetén a fennmaradó tartozás egy összegben esedékessé válik a társaság felé.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a magyar jog, különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint fogyasztó és vállalkozás között kötött szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
A Natural Pharmaceuticals Kft. fenntartja a jogot az Általános Szerződési Feltételek módosítására, amely a https://www.omegamarine.hu oldalon történő közzététellel válik hatályossá.

A jelen Általános Szerződési Feltételek a www.omegamarine.hu honlapon érhetőek el.

Utoljára frissítve: 2021.05.06